In mijn werkzame leven heb ik veel met conflicten van doen gehad. Door echt geïnteresseerd te zijn, weet ik snel gevoelsmatig contact te maken en een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect te creëren. Mijn levenservaring, scherpe analyses en diagnoses, gevoel voor humor met een onuitputtelijke energie en creativiteit, stimuleren partijen snel passende oplossingen te bedenken waarbij hun belangen het beste tot hun recht komen. In werk en privé heb ik de kracht van mediation zelf mogen ervaren.

Het geeft mij veel voldoening als ik partijen weer met elkaar in contact kan brengen. Door de context boven water te halen, wordt de ander niet meer gezien als fout of slecht, maar weer als mens, familie, partner of vriend. Dan ontstaat er opluchting en ruimte. Ruimte en begrip voor de ander, omdat die ander ook weer begrip heeft voor jou. En dat is wat anders dan het met elkaar eens zijn. Als dat proces op gang is gekomen, kunnen jullie samen zoeken naar oplossingen, die passen bij jullie toekomstige relatie. Of op een respectvolle manier een punt achter jullie relatie zetten.

Ik ben gespecialiseerd (rechtbank-) mediator en conflictcoach*)  voor procesbegeleiding en conflicten bij:

 • arbeidsrelaties, medezeggenschap of cao (functioneren, ziekte, vertrouwen, reorganisaties en change management)
 • overige zakelijke geschillen tussen partners of tussen consumenten en
  (overheids-)instellingen en bedrijven (bijvoorbeeld bouwzaken)
 • samenwerkings- en teamrelaties
 • strafrecht (mediation tussen aangever en tegen wie aangifte gedaan is op verzoek van de officier van justitie)

Quote cliënten uit klanttevredenheidsonderzoek:

 • Werkgever: “We waren al een jaar aan het zoeken naar een passende oplossing. En nu waren we verbaasd dat er zo snel een oplossing kwam. Volgende keer huren we je eerder in!”
 • “Eindelijk kon ik mijn kant van het verhaal kwijt. Dat maakte dat ik ruimte kreeg voor een oplossing”.
 • “Ik begreep dat ik duidelijker moest vertellen wat ik wilde. Ik voelde mij nu veilig om dat ook daadwerkelijk te doen. Toen bleek mijn probleem ook zo opgelost te worden door mijn manager. Wat een opluchting gaf dat!”
 • “Door je sterke regie en warme omarming bracht je ons snel tot een voor ons passende oplossing”.
 • “Ontzetten fijne mediator in omgang en in het voeren van het proces, zonder hem was het uiteindelijk zeker niet zo goed en vooral redelijk snel verlopen”.

  (* Bij conflictcoaching wordt slechts één van de partijen begeleid. Vaak is dit een leidinggevende, die bijvoorbeeld ondersteuning nodig heeft bij een nieuw team.

MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators en voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Het NfM-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister.